Affärsnätverk

Vad skiljer ett affärsnätverk från "vanliga" nätverk?

Ett affärsnätverk är ett professionellt nätverk med andra företagare och entreprenörer som har förtroende för dig som företagare. Förtroende mellan företagare byggs genom affärsrelationer som skapats genom transaktioner eller under förarbetet med möten och annat med syfte att genom föra en affär eller etablera ett samarbete.

I ett affärsnätverk som man besöker regelbundet så har man möjlighet att bygga detta förtroende som i ett senare skede kan leda till transaktioner eller samarbeten men också till “ringar på vattnet” då din affärskontakts affärskontakter också lättare kan få förtroende för dig eftersom de litar på er gemensamme affärskontakt.

Affärsnätverk som språngbräda för att ge företaget en kick-start

Som nystartat företag så är det viktigt att ha ett professionellt nätverk med andra företagare som kan vara både potentiella kunder och potentiella samarbetspartners. Dessutom kan man i sitt professionella nätverk hitta mentorer och erfarna företagare som kan ge råd och tips hur man bäst lyckas med sitt nya företag. Genom att gå med i ett affärsnätverk som man besöker regelbundet kan man få alla dessa tre delar som samtliga kan vara helt avgörande för hur väl man lyckas med sitt nystartade företag.

Ditt befintliga affärsnätverk som du inte visste fanns

Utöver ditt professionella nätverk som du kan ha sedan tidigare, eller som du skaffar dig i ett affärsnätverk så är det viktigt att inte glömma sitt personliga nätverk och sitt sociala nätverk med familj, vänner och bekanta som känner dig och verkligen bryr sig om dig. Dessa personer är de absolut bästa kontakterna du har eftersom de redan litar på dig och vet att du är en pålitlig person som står för ditt ord. Att låta dessa personer prata gott om dig för potentiella kunder och möjliga framtida samarbetspartners kan ge dig många fördelar för ditt företag och din verksamhet. Personer från ditt sociala nätverk kan dessutom vara allt från barndomsvänner, till gamla skolkamrater, arbetskamrater från olika arbetsplatser till dina vänners vänner som du vet att bara har bra saker att säga om dig samt givetvis också vänner som du har i olika sociala medier som följer och lyssnar till vad du har att säga.

Varför vara med i ett affärsnätverk?

Som medlem i ett affärsnätverk så träffar man olika företagare och entreprenörer med syftet att varje möte skall leda till kontakter som kan ge affärsmöjligheter. Antingen kontakter med personer som man träffar på affärsnätverkets nätverksträff eller genom att i sin presentation berätta att man söker en viss person eller ett visst företag som man vill få en “ingång” till. Det vill säga att man vill bli introducerad av någon som finns i affärsnätverket till personen eller företaget som man vill nå ut till, för att sedan själv försöka skapa en affärsrelations som kan leda till en affärs, transaktion eller annat samarbete.

Viktigaste framgångsfaktorn på digitala affärsnätverksmöten

På digitala affärsnätverksmöten är det extra viktigt att vara närvarande på skärmen givetvis alltid med din webbkamera påslagen eftersom dettta är din chans att skapa förtroende från andra deltagare för dig. Undvik att ge andra deltagare möjlighet att misstro dig genom att du försöker dölja ditt ansikte på skärmen eller genom att på andra sätt försöka manipulera hur du presenterar dig på skärmen.

Bygg förtroende med din skärmnärvaro under hela affärsnätverksmötet

Till skillnad från fysiska möten så ser alla dig under hela möten och vad du gör framför din webbkamera, att visa sig aktiv och engagerad under hela mötet är ett enkelt och smart sätt om du vill bygga förtroende för dig som person och representant för ditt företag under affärsnätverksmötet.

Ett annat väldigt bra sätt att skapa förtroende är att vara generös med att ge värde till andra deltagare på affärsnätverkets nätverksmöten, på så vis kommer många vilja skapa kontakt med dig och samrbeta med dig eftersom de vet att du är en “giver” det vill sig en person som först “lägger något på bordet” innan du ställer krav eller förväntar dig att andra skall ge till dig. Denna typ av personlighet är en vinnade personlighet på alla typer av affärsnätverk. Även om du inte kan ge direkt värde till andra varje gång så gynnar det dig om du ändå försöker. Så här visar du dig att att du verkligen genuint bryr dig om andras framgång, och genuina personer vill de flesta göra affärer med. Däremot de som bara bryr sig om sig själv och sin egen framgång före andras brukar sällan lyckas speciellt bra på affärsnätverk.