Affärsnätverk Sverige

Affärsnätverket där du träffas lokalt och knyter kontakter i hela Sverige

Vi är inte som andra affärsnätverk, vår plattform gör det möjligt att träffas lokalt som i vilket annat digitalt affärsnätverk som helst där alla får möjlighet att presentera sig för de andra deltagarna från ert område eller stad. Efter att alla har presenterat sig så har alla möjlighet att snabb-nätverka med affärsnätverksträffens alla deltagare från hela Sverige, här får du en möjlighet att knyta kontakter över hela Sverige i snabba möten som vara 5 minuter innan du matchas med en annan person. Vem du kan matchas med under snabb-nätverkandet är baserat på vilken biljett du har köpt samt vilken typ av kontakter valde att du helst vill matchas med när du köpte din biljett. På så vis har du kan du sålla vilka du kan matchas med vid snabb-nätverkandet, om du mot förmodan matchas med en person som du inte vill prata med så kan du avsluta ert snabbmöte så att du kan matchas med någon annan person istället som kan vara mer intressant för dig.

Öppet nätverkande före affärsnätverksträffen

Före nätverksträffen som du har köpt biljett till så kan du delta i vårt space för öppet nätverkande för alla oavsett man köpt biljett eller inte till affärsnätverksträffen för dagen. Detta är vår “Networking Lobby” som du faktiskt kan besöka när du vill om du känner för att nätverka eller bara för att ha en plats att umgås med vänner på. Oavsett hur du använder detta öppna space så är det bra att ha en inbjudande attityd gentemot andra så att alla kan känna sig välkomna. För detta så kan varje gruppmöte här vara öppet eller stängt, är det stängt så kan ingen störa er i ert möte, men är det ett öppet möte däremot så signalerar ni att andra är välkomna att nätverka med er.

VIP nätverkande endast för deltagare efter affärsnätverkets nätverksträff

Efter affärsnätverksträffen öppnas vårt exklusiva nätverkande rum liknande “Networking Lobby” som du kanske besökte före affärsnätverksträffen, men här träffar du endast andra deltagare som varit med på affärsnätverkets nätverksträff precis som du. Här kan du mingla fritt i olika kategoriserade rum som du kan förflytta dig fritt mellan och börja prata med vem du vill enskilt eller i grupp.