Nätverka

Nätverka Online är både Enklare och Effektivare än Offline

Nätverkande online är både mer effektivt och värdefullt än att nätverka offline eftersom du har mer förhandsinformation om de du nätverkar med. Denna information är ofta mindre än ett knapptryck bort hos plattformen eller från en extern källa såsom Linkedin eller en snabb sökning på Google.

Strategic Planning

Management Consulting

Management Consulting

Monitoring

Sales Consulting

Coaching

Detailed Reporting

Nätverka utan begränsningar

Syftet med Affärsnätverka.se är att skapa effektiva och upplevelserika onlinemöten mellan människor som vill knyta kontakter och bredda sitt kontaktnät utan begränsningar.

Nätverkande offline är både svårare och mer tidskrävande

Att knyta nya kontakter på affärsnätverk där man nätverkar eller minglar offline är är betydligt svårare eftersom du ofta inte direkt vet vem du börjar prata med, vilken bakgrund de har och hur de skulle kunna samarbeta med dig.

Lättare att välja vilka man vill nätverka med vid affärsnätverkande online

På ett digitalt möte online med snabb tillgång bakgrundsinformation är det lättare att sålla mellan vilka personer du vill nätverka med. Du kan se vilka behov och intressen de har, detta gör nätverkandet mer produktivt och engagerande som lättare kan leda till framtida samarbeten.

CREATIVE ASSISTANCE

We’ll help you organize and coordinate your brainstorming and other idea generation sessions.

COMMUNICATION STRATEGY

Together, we can draft a brand-new strategy for your internal and external communications.

DETAILED ANALYSIS

You can order detailed analysis of each aspect of your business — from finances to HR and brand identity.