Networking Lobby

Networking Lobby - öppet nätverkande för ALLA före varje Affärsnätverksträff

Networking Lobby erbjuder ett gratis utrymme för ALLA besökare på Affärsnätverka.se att nätverka oavsett man avser att besöka vår affärsnätverksträff eller inte! Träffas, nätverka och mingla naturligt när du vill, varifrån du vill och med vem du vill!

Om nätverkande event i Networking Lobby

Fritt nätverkande eller håll dig inom 5 intresseområden, “gå” fram till, träffa och nätverka med upp till 5 personer med eller utan video. Även om det är möjligt att vara fler än 5 personer i samtalsgrupp så har vi valt att begränsa till 5 deltagare. Vår erfarenhet och forskning kring hur människor interagerar visar på att grupper större än 5 personer inte är optimalt för samtalsengagemang samt att personer tenderar att bli “utanför” vilket inte är optimalt för framgångsrikt nätverkande för alla.

Inkluderande nätverkande är vårt mål och motto

Vårt mål och motto med Affärsnätverka är att alla möten genom oss skall vara optimerade för allas förutsättningar som individer. Vi tror att alla vill umgås och knyta kontakter men på sitt sätt och utefter sina förutsättningar, inte alla är ju extroverta personer med en naturlig begåvning för mingel och nätverkande. Genom att begränsa storleken på varje samtalsgrupp så skapar vi en miljö som uppmuntrar alla att aktivt delta i samtalet utan att behöva känna sig utanför eller osynlig. Att ingen skall behöva känna sig osynlig i ett samtal anser vi hör till en självskriven sed när det gäller nätverkande, att vara tyst och blyg skall alldrig vara likställt med att personen skall behöva känna sig obetydlig. Här finns en möjlighet för mer extroverta personer att visa sin goda och genuina sida som nätverkare genom att tona ner sig själva lite för att lyfta fram de som kanske är tystare i konversationen för att hara deras åsikt eller syn på frågan som diskuteras. Detta är det enklaste sättet att visa för andra varför de skall göra affärer med dig och visar att du är en genuin person som bryr dig om andra, vilket är eegenskaper som värderas högt i princip alla affärsrelationer.

Om att mötas, nätverka och mingla i Networking Lobby

Vår öppna Networking Lobby är designad för att ge alla deltagare rörelsfrihet och underlätta för naturliga konversationer. Med “icebreaker” frågan som alla får svara på uppmuntrar vi till samtal med andra deltagare direkt efter ankomst till Networking Lobbyn.

Stanna kvar och nätverka så länge du vill

Efter det officiella nätverkandet slutat inför en affärsnätverksträff med Affärsnätverka.se så är det möjligt att stanna kvar så länge man vill, att det schemalagda nätverkandet är slut skall inte behöva betyda slutet på intressanta konversationer.

Hur nätverkar men i vår Networking Lobby?

Antingen kan du flytta dig till vilken olåst cirkel du vill för att delta i en konversation eller så kan förflytta dig fram till någon som du ser att är ensam, när som helst kan du lämna och hoppa ur en konversation.

Schema Networking Lobby - Affärsnätverka.se pre networking

  • 17:00 Ankomst: deltagare kan börja nätverka och mingla direkt efter ankomst till Networking Lobby
  • 17:20 Värden från Affärsnätverka.se hälsa alla välkomna, berättar agendan och introducerar till detta pre networking event före Affärsnätverksmöte med Affärsnätverka, till vilket alla uppmuntras att köpa biljett, med kort introduktion vad det affärsnätverksmötet kommer att ge alla som köpt en biljett. [Sändning]
  • 17.30 Fritt nätverkande: Flytta in dig i cirklar för att starta konversationer och/eller samlas i områden för att samtala med andra kring specifika ämnesområden.
  • 18.00 Värden från Affärsnätverka.se berättar att Affärsnätverksmötet börjar om 30 minuter men att man redan nu kan komma in i Affärsnätverksmötet för att fortsätta att nätverka där eller besöka våra olika sponsorer. De som ännu inte köpt biljett kan göra det nu men biljett försäljningen till kvällens affärsnätverksmöte har bara öppet under ytterligare 25 minuter och stänger kl. 18.25 för biljett försäljning till kvällens affärsnätverksmöte. [Sändning]
  • 18:25 Avslutande sändning: värden från Affärsnätverka.se berättar att Affärsnätverksmötet nu börjar om 5 minuter och att biljettförsäljningen till detta nu har stängt. [Sändning]
Affärsnätverka Online Coworking Space Bakgrundsbild vid strand med palmer och klarblått vatten

Nätverka och mingla fritt här i vår alltid öppna Networking Lobby

Bjud in dina vänner till vår alltid öppna nätverkande lobby för att mingla runt och ha trevligt virtuellt online. Eller boka in dig till vårt nästa nätverkande event för att nätverka med nya vänner och knyt nya kontakter till ditt professionella- eller personliga kontaktnät.

Besök vår Networking Lobby här.

Boka in dig för att nätverka på vår nästa affärsnätverksträff här.

What We Do

With consultancy and coaching from the best professionals in each industry, we help you optimize and grow your business. 

Strategic Planning

Management Consulting

Monitoring

Sales Consulting

Coaching

Detailed Reporting

We have 25 years' experience in consultancy

You’ll get the best mix of professional experience and creativity with us.

Additional Services

The right business coach or consultant can help drive your business performance to the next level.

CREATIVE ASSISTANCE

We’ll help you organize and coordinate your brainstorming and other idea generation sessions.

COMMUNICATION STRATEGY

Together, we can draft a brand-new strategy for your internal and external communications.

DETAILED ANALYSIS

You can order detailed analysis of each aspect of your business — from finances to HR and brand identity.